Cenové ponuky

Uverejnené cenové ponuky
Dátum
 
Vyžiadanie cenovej ponuky2.3.2021Pozrieť
Výzva na predloženie cenovej ponuky, Demontáž+montáž+overenie meračov tepla pre MsBP, NM/V.
12.03.2020Pozrieť
Výzva na predloženie cenovej ponuky, Výmena strešných okien KĹčove 2480, NMn/V20.02.2020Pozrieť
Výzva na predloženie cenovej ponuky, Rekonštrukcia prečerpávacej stanice splaškovej kanalizácie
17.02.2020Pozrieť
Výzva na predloženie cenovej ponuky, Obnova balkónov Karpatská 2478/28, 2479/29, 2479/32 v NM/V.
27.01.2020Pozrieť
Výzva na predloženie cenovej ponuky, Oprava-výmena sprchových vaničiek - BJ - Odborárska 1367, NMnV13.11.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Výmena kanalizácie-NBJ-Nám.slobody 17/19, NM/V.
17.10.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Oprava časti fasády po plynofikácií Nám. Slobody 19/21, NM/V.17.10.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Výmena výplní otvorov Klčové 2088 TFM - NBJ v NM/V
02.09.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Výmena výplní otvorov 2090 Kärcher - NBJ v NM/V
02.09.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Oprava hydroizolácie stropu terasy - Bil. gymnázium09.07.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Oprava balkónov Karpatská 2479/30 v NM/V.27.06.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, výmena okien - NBJ v dome 1. mája 313,NM/V
15.04.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Výmena okien nám. Slobody 17/19 v Novom Meste nad Váhom08.04.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Rekonštrukcia plynovodu pre byty v bytovom dome na nám. Slobody 19/21 v NM/nV28.03.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Oprava balkónov Karpatská 2478 NMn/V
22.03.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Oprava balkónov Bošácka 2529 NMn/V

22.03.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Oprava balkónov Bošácka 2530 NM/nV22.03.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Oprava komínov na byt. dome Holubyho 1336 NM/nV22.03.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Čiastočná oprava balkónu Čachtická 2609 NM/nV22.03.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Oprava balkónov Karpatská 247922.03.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Výmena výkladov na NBP Kĺčové 2090 - Kärcher v NM/V11.03.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Výmena výkladov a dvier na NBP Kĺčové 2088 - TFM v NM/V11.03.2019Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Agenda bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, agenda požiarnej ochrany, agenda vyhradených technických zariadení - zdvíhacích zariadení05.12.2018Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Modernizácia tepelného hospodárstva NM/V, Rekonštrukcia TZ 2235 Vajanského 1.ETAPA24.08.2018Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky, Generálna oprava kotla FSM-RK 1250, Športová 2345 NMnV.18.06.2018Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky - prieskum trhu, Rekonštrukcia elektroinštalácie29.09.2016Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky - prieskum trhu, projekčné práce06.07.2016Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky - na realizáciu výmeny okenných výplní pivničných priestorov domu28.06.2016Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky na realizáciu výmeny okenných výplní, podľa popisu, Beckov č. 20013.06.2016Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky na realizáciu výmeny okenných výplní podľa popisu, Beckov č.19913.06.2016Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky na realizáciu projektovej dokumentácie, Obnovu byt. domu Nová Bošáca 16713.06.2016Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky na realizáciu opravy-hydroizolácia 1.PP Kálnica 10213.06.2016Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky-oprava a demontáž komínov
13.06.2016Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky-Zateplenie časti pivníc
01.06.2016Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky - hydraulické vyregulovanie a PRVN
09.05.2016Pozrieť
Vyžiadanie cenovej ponuky - výmena okenných výplní
09.05.2016Pozrieť

SÍDLO FIRMY

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Ul. Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

KONTAKTY