Profil

Obchodná spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vznikla dňa 1.1.2000. Jediným zakladateľom a spoločníkom spoločnosti je Mesto Nové Mesto nad Váhom.
Sídlo spoločnosti je v Novom Meste nad Váhom na Ul. Vajanského č. 2116/16. Administratívna budova sa nachádza na pravej strane ulice asi 200 m od svetelnej križovatky pri ZŠ Odborárska.

Predmet činnosti spoločnosti: 

 1. Výroba tepla, rozvod tepla.
 2. Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností.
 3. Vodoinštalatérstvo.
 4. Realizácia jednoduchých stavieb a poddodávok.
 5. Kúrenárske práce.
 6. Zámočníctvo.
 7. Plynoinštalatérstvo.
 8. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie.
 9. Automatizované spracovanie dát.
 10. Vedenie účtovníctva.
 11. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
 12. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
 13. Sprostredkovateľská činnosť.
 14. Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení.
 15. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení.
 16. Montáž určených meradiel.
 17. Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky.
 18. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení.
 19. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.
 20. Výkon činnosti stavebného dozoru.
 21. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.
 22. Čistiace a upratovacie služby.
 23. Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania

Členmi dozornej rady sú:

 • Ing. Tomáš Urminský – predseda
 • Ing. Iveta Antalová – člen
 • Ing. Daniel Kopunec – člen
 • Ing. Miroslav Trúsik – člen
 • Karol Horák – člen

Základné imanie spoločnosti je tvorené vkladom jediného spoločníka vo výške 3 078 530EUR.

SÍDLO FIRMY

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Ul. Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

KONTAKTY