Cenník služieb

Cenník služieb

Platný od 1.7.2024

 

Cenník služieb a rozpočítavania

Platný od 1.1.2023

Cenník služieb montáže, servisu a rozpočítavania

Cenník služieb

Platný od 1.1.2023

Cenník pre výkony strediska údržby

Platný od 1.1.2023

Cenník pre výkony strediska údržby

Platný od 1.8.2021

Cenník PRVN a služieb montáže, servisu a rozpočítavania

Platný od 1.6.2021

Cenník pre výkony strediska údržby

Platný od 1.1.2020

Cenník služieb

Platný od 1.3.2019

SÍDLO FIRMY

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Ul. Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

KONTAKTY