Výroba a dodávka tepla

Štandardy kvality

Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo, r. 2022

Číslo transakcie: 
Dátum vytvorenia záznamu: 

Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo, r. 2021

Číslo transakcie: PTSR-CC3CL8-1018
Dátum vytvorenia záznamu: 28.02.2022

Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo, r. 2020

Číslo transakcie: THOR-BYGD76-103126
Dátum vytvorenia záznamu: 22.02.2021

Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo, r. 2019

Číslo transakcie: THOR-BM8CT2-10122
Dátum vytvorenia záznamu: 28.02.2020

Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo, r. 2018

Číslo transakcie: THOR-B9QHE6-14726
Dátum vytvorenia záznamu: 25.02.2019

Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo, r. 2017

Číslo transakcie: THOR-AWEBKX-9929
Dátum vytvorenia záznamu: 28.02.2018

Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo, r. 2016

Číslo transakcie: THOR-AJVA7T-75852

Evidencia štandardov kvality za oblasť teplo, r. 2015

Číslo transakcie: THOR-A7GGQ7-133215

SÍDLO FIRMY

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Ul. Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

KONTAKTY