Kontakt

Sekretariát, pokladňa

Pohotovostná služba

od 15:15 – do 22:15 
032 / 774 1520

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.

Ul. Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

IČO: 36 310 743
DIČ: 2020182395
IČ DPH: SK2020182395
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 5823157001/5600
IBAN: SK62 5600 0000 0058 2315 7001
SWIFT kód: KOMASK2XXXX
Registrácia: Obchodný register OS Trenčín
odd. Sro vložka č. 11779/R

Predvoľba v rámci Slovensko: 032
Predvoľba zo zahraničia: 00421 32
mobilná sieť: +42132XXX XXXX

e-mail: msbp-nm@msbp-nm.sk
Číslo elektronickej schránky: E0005133496 na portali slovensko.sk

Bežná prevádzka

 Po: 7,00 – 11,00 | 11,45 – 15,15 

 Ut: 7,00 – 11,00 | 11,45 – 15,15 

 St: 7,00 – 11,00 | 11,45 – 15,15  

 Št: 7,00 – 11,00 | 11,45 – 15,15 

 Pi: 7,00 – 11,00 | 11,45 – 15,15 

Pokladňa a podateľňa

 Po: 8,00 – 11,00 | 11,45 – 14,30

 Ut: 8,00 – 11,00 | 11,45 – 14,30 

 St: 8,00 – 11,00 | 11,45 – 14,30 

 Št: 8,00 – 11,00 | 11,45 – 14,30 

 Pi: 8,00 – 11,00 | 11,45 – 14,30

Prevádzka domov

 Po: 7,00 – 11,00 

 Ut: Nestránkový deň 

 St: 7,00 – 11,00 | 12,00 – 15,00

 Št: Nestránkový deň 

 Pi: 7,00 – 11,00

OSTATNÉ KONTAKTY

Riaditeľ

Ekonomický námestník

Ing. Jana Radošinská

032 / 7741 531
ekonom@msbp-nm.sk

Výrobno technický námestník

Ing. arch. Marián Hlaváč

032 / 7741 533
namestnik@msbp-nm.sk

Prevádzka tepelného hospodárstva

Vedúca informačnej sústavy

Údržba

Dispečing

Predpis nájomného

Beáta Šišovská

032 / 7741537
byty@msbp-nm.sk

Miriam Kročilová

032 / 7741537
nebyty@msbp-nm.sk

Fakturácia

Prevádzka domov

Právne oddelenie

Meranie a regulácia

Odpočty vodomerov

Ladislav Magula

odpocty@msbp-nm.sk

SÍDLO FIRMY

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Ul. Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

KONTAKTY