Aktuality

Rýchle oznamy 

01

DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ

Dotácie na nájomné pre zatvorené prevádzky počas druhej vlny pandémie. Mestský bytový podnik poskytne zľavuna nájomcom (odpustenie nájomného) vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania všetkým nájomcom (podnájomcom), ktorí o zľavu požiadajú.

02

Vyhlásenie súťaže

Vyhlásenie súťaže na dodávatel’a projektovej dokumentácie na KODB – Odborárska, 1367/1 v NM/V. Dodávatel‘ CP môže dotazy adresovat‘ na MsBP NM/V, s.r.o. – lng. Tóth tel. 0911284217, lng. Bielik tel. 0911124443

 DátumPozrieť
Cenník služieb platný od 1.2.202128.1.2021Pozrieť
Čestné vyhlásenie10.12.2021Pozrieť
Preukazovanie príjmu10.12.2021Pozrieť
Reklamácie vyúčtovania za rok 201922.05.2020Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkach s cenami rovnými alebo vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 3. štvrťrok 2020
21.10.2020Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkach s cenami rovnými alebo vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 2. štvrťrok 202021.07.2020Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 4. štvrťrok 2020
20.01.2021Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1 000 € bez DPH za 2.štvrťrok 202129.7.2021Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkach s cenami vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 1.štvrťrok 202007.04.2020Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH za 1.štvrťrok 202121.4.2021Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000,-€ bez DPH za 4.štrťrok 201916.01.2020Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,-€ bez DPH za 3.štrťrok 201918.10.2019Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,-€ bez DPH za 2.štvrťrok 2019
19.07.2019Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH za 1.štrťrok 201929.04.2019Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za 3 štvrťrok 202112.10.2021Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 202110.1.2022Pozrieť
Vyhlásenie súťaže na dodávatel’a projektovej dokumentácie na KODB – Odborárska, 1367/1 v NM/V. 02.03.2021Pozrieť
Zoznam nedoplatkov k 30.4.2019 za nebytové priestory
04.06.2019Pozrieť
Žiadosť o opakované uzatvorenie NZ10.12.2021Pozrieť
Žiadosť o opakované uzatvorenie NZ, prepis NZ24.03.2020
Pozrieť
Žiadosť o prepis NZ10.12.2021Pozrieť
Súhrnná správa o zákazáach za I. štvrťrok 20226.4.2022https://msbp-nm.sk/wp-content/uploads/2022/04/SUHRNNE-SPRAVY-za-I.-stvrtrok-Pozrieť2022.pdf
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za 2 štv. 202219.7.2022Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkach s nízkymi hodnotami za 3. štvrťrok202221.10.2022SÚHRNNÁ SPRÁVA za 3.štvrťrok2022
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za 4 štvrťrok 202224.1.2023SÚHRNNÉ SPRÁVY za 4.štvrťrok 2022
Dokumenty na stiahnutieDátumStiahnúť
Doklady pre zmenu vlastníctva bytu30.10.2020Stiahnúť
Prehlásenie vlastníka bytu30.10.2020Stiahnúť
Zmena vlastníctva bytu v dome30.10.2020Stiahnúť

SÍDLO FIRMY

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Ul. Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

KONTAKTY