Aktuality

Rýchle oznamy 

01

Opatrenia covid-19

Z dôvodu sprísnených opatrení vychádzajúcich z Uznesenia vlády SR č. 160 zo dňa 17.3.2021 je prevádzka Mestského bytového podniku od 20. marca 2021 do 29. apríla 2021 v obmedzenom režime, stránkové hodiny sú pre klientov ZRUŠENÉ.

02

DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ

Dotácie na nájomné pre zatvorené prevádzky počas druhej vlny pandémie. Mestský bytový podnik poskytne zľavuna nájomcom (odpustenie nájomného) vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania všetkým nájomcom (podnájomcom), ktorí o zľavu požiadajú.

03

Vyhlásenie súťaže

Vyhlásenie súťaže na dodávatel’a projektovej dokumentácie na KODB – Odborárska, 1367/1 v NM/V. Dodávatel’ CP môže dotazy adresovat’ na MsBP NM/V, s.r.o. – lng. Tóth tel. 0911284217, lng. Bielik tel. 0911124443

Aktuálne oznamyDátumPozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH za 1.štvrťrok 202121.4.2021Pozrieť
Vyhlásenie súťaže na dodávatel’a projektovej dokumentácie na KODB – Odborárska, 1367/1 v NM/V. 02.03.2021Pozrieť
Cenník služieb platný od 1.2.202128.1.2021Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 4. štvrťrok 2020
20.01.2021Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkach s cenami rovnými alebo vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 3. štvrťrok 2020
21.10.2020Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkach s cenami rovnými alebo vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 2. štvrťrok 202021.07.2020Pozrieť
Reklamácie vyúčtovania za rok 201922.05.2020Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkach s cenami vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 1.štvrťrok 202007.04.2020Pozrieť
Žiadosť o opakované uzatvorenie NZ, prepis NZ24.03.2020
Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000,-€ bez DPH za 4.štrťrok 201916.01.2020Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,-€ bez DPH za 3.štrťrok 201918.10.2019Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,-€ bez DPH za 2.štvrťrok 2019
19.07.2019Pozrieť
Zoznam nedoplatkov k 30.4.2019 za nebytové priestory
04.06.2019Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH za 1.štrťrok 201929.04.2019Pozrieť
Dokumenty na stiahnutieDátumStiahnúť
Doklady pre zmenu vlastníctva bytu30.10.2020Stiahnúť
Prehlásenie vlastníka bytu30.10.2020Stiahnúť
Zmena vlastníctva bytu v dome30.10.2020Stiahnúť

SÍDLO FIRMY

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Ul. Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

KONTAKTY