Aktuality

Rýchle oznamy 

01

Oznam pre odberateľov tepla

Oznámenie o dotáciách a cenách tepelnej energie pre rok 2023.

02

DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ

Dotácie na nájomné pre zatvorené prevádzky počas druhej vlny pandémie. Mestský bytový podnik poskytne zľavuna nájomcom (odpustenie nájomného) vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania všetkým nájomcom (podnájomcom), ktorí o zľavu požiadajú.

 DátumPozrieť
Oznam pre odberateľov tepla06.02.2023Oznam pre odberateľov tepla
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za 4 štvrťrok 202224.01.2023SÚHRNNÉ SPRÁVY za 4.štvrťrok 2022
Súhrnná správa o zákazkach s nízkymi hodnotami za 3. štvrťrok202221.10.2022SÚHRNNÁ SPRÁVA za 3.štvrťrok2022
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za 2 štv. 202219.07.2022Pozrieť
Súhrnná správa o zákazách za I. štvrťrok 202206.04.2022Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách za 4. štvrťrok 202110.01.2022Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za 3 štvrťrok 202112.10.2021Pozrieť
Čestné vyhlásenie10.12.2021Pozrieť
Preukazovanie príjmu10.12.2021Pozrieť
Žiadosť o opakované uzatvorenie NZ10.12.2021Pozrieť
Žiadosť o prepis NZ10.12.2021Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1 000 € bez DPH za 2.štvrťrok 202129.07.2021Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH za 1.štvrťrok 202121.04.2021Pozrieť
Vyhlásenie súťaže na dodávatel’a projektovej dokumentácie na KODB – Odborárska, 1367/1 v NM/V. 02.03.2021Pozrieť
Cenník služieb platný od 1.2.202128.01.2021Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami rovnými alebo vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 4. štvrťrok 2020
20.01.2021Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkach s cenami rovnými alebo vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 3. štvrťrok 2020
21.10.2020Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkach s cenami rovnými alebo vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 2. štvrťrok 202021.07.2020Pozrieť
Reklamácie vyúčtovania za rok 201922.05.2020Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkach s cenami vyššími ako 1 000,-€ bez DPH za 1.štvrťrok 202007.04.2020Pozrieť
Žiadosť o opakované uzatvorenie NZ, prepis NZ24.03.2020
Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5 000,-€ bez DPH za 4.štrťrok 201916.01.2020Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,-€ bez DPH za 3.štrťrok 201918.10.2019Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000,-€ bez DPH za 2.štvrťrok 2019
19.07.2019Pozrieť
Zoznam nedoplatkov k 30.4.2019 za nebytové priestory
04.06.2019Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH za 1.štrťrok 201929.04.2019Pozrieť
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za 1. polrok 202314.7.2023SÚHRNNÉ SPRÁVY za 1.polrok 2023
Dokumenty na stiahnutieDátumStiahnúť
Doklady pre zmenu vlastníctva bytu30.10.2020Stiahnúť
Prehlásenie vlastníka bytu30.10.2020Stiahnúť
Zmena vlastníctva bytu v dome30.10.2020Stiahnúť

SÍDLO FIRMY

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Ul. Vajanského 2116/16
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

KONTAKTY